Shqip / English

Shtyhet afati i aplikimit per garen e Kartingut

Federata e Auto Sporteve të Kosovës njofton se pasi që kemi pasur vetëm nëntë të interesuar deri më tani për garën e Kartingut është vendosur për shtyrje të afatit për regjistrim për garën e Kartingut deri më 02.10.2015. Prandaj, kërkohet nga të interesuarit e tjerë që të dërgojnë informatat si në vijim dhe atë më së voni deri më 02.10.2015:

Emri Mbiemri i garuesit:

Adresa:

Telefoni:

Mosha:

Marka e kartingut:

Marka e motorit:

Ccm:

Marka e shasisë:

Informatat e kërkuara duhet te dërgohen me email ne këtë adresë: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Template Design Ext-joom.com