Shqip / English

Gara e pare e Kartingut per kete sezone

NJOFTIM
Federata e Auto Sporteve te Kosovës është duke u përgatitur për garën e parë të Kartingut në Kosovë për këtë sezon. Në mënyrë që të bëhet organizimi sa më i mirë i garës, kërkohet nga të gjithë ata që dëshirojnë të marrin pjesë në këtë garë që më së voni deri më 24.09.2015 të dërgojnë informatat si në vijim:

Emri Mbiemri i garuesit:

Adresa:

Telefoni:

Mosha:

Marka e kartingut:

Marka e motorit:

Ccm:

Marka e shasisë:

Informatat e kërkuara duhet te dërgohen me e-mail ne këtë adresë: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Template Design Ext-joom.com