Agjenda dhe Zyrtarët e Garës Kulla Hill Climb, e cila zhvillohet në Pejë me dt. 25 dhe 26.06.2022.

Agjenda dhe Zyrtarët e Garës Kulla Hill Climb, e cila zhvillohet në Pejë me dt. 25 dhe 26.06.2022.

22.06.2022