Auto Slalom, do zhvillohet në Sllatinë, në pistën e vjetër të aeroportit me dt. 16.10.2022

Auto Slalom, do zhvillohet në Sllatinë, në pistën e vjetër të aeroportit me dt. 16.10.2022

🏁🚦Auto Slalom, do zhvillohet në Sllatinë, në pistën e vjetër të aeroportit me dt. 16.10.2022.🚦🏁

Linku për aplikim⬇️

Femra: http://www.kstiming.com/sllallom/femrat.php

Meshkuj: http://www.kstiming.com/sllallom/meshkujt.php