Bordi i Federatës

Këshilli Mbikqyrës

Komisioni Diciplinorë

Komisioni Sportiv

Komisioni Teknik