Bordi i Federatës

Këshilli Mbikqyrës

Komisioni Diciplinor

Komisioni Sportiv

Komisioni Teknik