FIA me njoftim të rendësishëm që ka të bëjë me helmetat

Aksesorët që nuk janë miratuar nga FIA, duke përfshirë kamerat e helmetave të aprovuara nga FIA, nuk lejohen të përdoren gjatë asnjë prej kampionateve të listuara në kalendarin ndërkombëtar sportiv të FIA-s. Termi “aksesorë” lidhet edhe me kamerat e montuara në helmeta.

Ashtu si çdo aksesor tjetër, nëse kamera nuk renditet si një aksesor i miratuar nga FIA për një helmetë specifike, helmeta nuk mund të konsiderohet se është në përputhje me standardet e FIA-s dhe përdorimi i saj është i ndaluar në të gjitha rastet në të cilat pajtueshmëria me helmetën e FIA-s standardi është i detyrueshëm.

Është e rëndësishme të theksohet se Departamenti i Sigurisë ka identifikuar shqetësime për sigurinë në të gjithë shembujt e kamerave të pamiratuara që ka ekzaminuar. Këto kamera ka të ngjarë të ulin ndjeshëm performancën e sigurisë së helmetës dhe të përfaqësojnë një kërcënim për mbajtësin.

17.06.2022